พอง

ภาษาอังกฤษ


v swell
คำอธิบาย: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา, ตั้งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: บวม , ฟู , โป่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be inflated , be inflamed , blister , be swollen
คำตรงข้าม: แฟบ , ยุบ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อบรรยากาศลดลงความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออก