พวยพุ่ง

ภาษาอังกฤษ


v spout
ความหมายเหมือนกับ: พุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: jet , gush
v spout
ความหมายเหมือนกับ: ฉีด , พ่น , ทะลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: gush , jet