พวงดอกไม้

ภาษาอังกฤษ


n garland
คำที่เกี่ยวข้อง: bouquet
n garland
ความหมายเหมือนกับ: อุบะ
n garland
ความหมายเหมือนกับ: พวงมาลัย , พวงมาลา
คำที่เกี่ยวข้อง: wreath
n garland
ความหมายเหมือนกับ: พวงมาลัย , พวงมาลา
คำที่เกี่ยวข้อง: wreath