พวงกุญแจ

ภาษาอังกฤษ


n key ring
คำอธิบาย: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
หน่วยนับ: พะวง
คำที่เกี่ยวข้อง: bunch of keys
ตัวอย่างประโยค: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว