พวกนอกรีต

ภาษาอังกฤษ


n nonconformist
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีตนอกรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: rebel , eccentric , maverick , iconoclast , loner , malcontent , dissenter