พวกซ้ายจัด

ภาษาอังกฤษ


n the leftist
คำอธิบาย: พวกที่ยึดถือลัทธิสังคมนิยม
หน่วยนับ: พวก
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นซ้ายขวาทางการเมือง บางทียังมีการแบ่งซอย เช่น พวกซ้ายจัด พวกซ้ายอ่อนๆ และพวกซ้าย (ธรรมดา)