พล.ร.ท.

ภาษาอังกฤษ


n Vice Admiral
ความหมายเหมือนกับ: พลเรือโท
คำที่เกี่ยวข้อง: V.Adm. , Vice Adm. , V.A. , Vadm