พล.ต.ท.

ภาษาอังกฤษ


n police lieutenant general
ความหมายเหมือนกับ: พลตำรวจโท
คำที่เกี่ยวข้อง: Pol.Lt.Gen.