พลเมือง

ภาษาอังกฤษ


n population
คำอธิบาย: ชาวประเทศ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ประชากร , พสกนิกร , ชาวเมือง , ราษฎร
คำที่เกี่ยวข้อง: citizen , inhabitant , people
ตัวอย่างประโยค: อินเดีย ประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับ 2 ของโลกกำลังเข้าสู่เทศกาลเลือกตั้ง