พลูโต

ภาษาอังกฤษ


n Pluto
คำอธิบาย: ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวพลูโต , ดาวยม
ตัวอย่างประโยค: พลูโต เป็นดาวพเนจรโดดเดี่ยว อยู่ที่ริมขอบของระบบสุริยะ