พลุ่ย

ภาษาอังกฤษ


adj loose
คำอธิบาย: หลวมเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: หลวม , ลุ่ย , หลุด
คำที่เกี่ยวข้อง: slack
ตัวอย่างประโยค: คอเสื้อเชิ๊ตของเขาขาดพลุ่ยหมดแล้ว