พลุ่ง

ภาษาอังกฤษ


v gush
คำอธิบาย: อาการที่ควันพุ่งขึ้นจากน้ำเดือด
ความหมายเหมือนกับ: พ่น , พุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: shoot up , sent out/up/forth , puff , jet
ตัวอย่างประโยค: แรงดันของไอน้ำเดือดจากหม้อน้ำเหล็กดำมะเมื่อมขนาดใหญ่พลุ่งผ่านท่อลิ้นพ่นออกจากปล่องเหนือหลังคา