พลุ

ภาษาอังกฤษ


n fireworks
คำอธิบาย: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน, โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ
หน่วยนับ: ดอก, ลูก, กระบอก, ตับ
ความหมายเหมือนกับ: ดอกไม้ไฟ , ไฟพะเนียง , ตะไล , ดอกไม้เพลิง
คำที่เกี่ยวข้อง: cracker , rocket , firecracker
ตัวอย่างประโยค: แม่พาน้องไปดูพลุที่ท้องสนามหลวง