พลิ้ว

ภาษาอังกฤษ


v flutter
คำอธิบาย: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
ความหมายเหมือนกับ: พลิ้วไหว
ตัวอย่างประโยค: ภาพที่เด่นสะดุดตาอีกภาพหนึ่งได้แก่แถบแพรขาวที่พลิ้วไหวตามลมติดอยู่กับหรีดดอกกุหลาบและกล้วยไม้