พลาสติก

ภาษาอังกฤษ


n plastic
คำอธิบาย: สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด
ตัวอย่างประโยค: ฟลอปปีดิสก์ขนาดย่อมนี้จะบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกแข็งซึ่งจะเปิดต่อ เมื่อใส่กล่องเข้าไปในดิสก์ไดรฟ์แล้วเท่านั้น