พลาดโอกาส

ภาษาอังกฤษ


v miss an opportunity
คำอธิบาย: พลาดไปจากหนทางหรือเวลาที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: คลาดโอกาส
คำที่เกี่ยวข้อง: lose the chance
ตัวอย่างประโยค: เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทำให้เขาพลาดโอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ