พลางๆ

ภาษาอังกฤษ


v maintain
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้ทรงอยู่ , ทำให้ดำรงอยู่ , แก้ขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , maintain , sustain , support , remain unchanged , prolong for a while