พลั่ง

ภาษาอังกฤษ


adv abundantly
คำอธิบาย: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: copiously
ตัวอย่างประโยค: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น