พลัดหล่น

ภาษาอังกฤษ


v tumble
ความหมายเหมือนกับ: ตก , หล่น
คำที่เกี่ยวข้อง: slip , fall