พลัดพรากกัน

ภาษาอังกฤษ


v be separated
ความหมายเหมือนกับ: แยกกัน , ลาจาก , ไปจากกัน , พรากกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: part from , break up with , diverge from , be estranged with , divide from