พลังไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n electric power
คำอธิบาย: กำลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: พลังงานไฟฟ้า , กำลังไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค: ในระยะสองสามปีมานี้ ความต้องการพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 12 % ต่อปี