พลังงานไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n electric energy
คำอธิบาย: พลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: กำลังไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค: ความเจริญทางวัตถุเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทวีคูณ