พลังงาน

ภาษาอังกฤษ


n energy
คำอธิบาย: ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้
ตัวอย่างประโยค: เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย