พละกำลัง

ภาษาอังกฤษ


n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , พละ
คำที่เกี่ยวข้อง: power , force , might
ตัวอย่างประโยค: การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top