พละกำลัง

ภาษาอังกฤษ


n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , พละ
คำที่เกี่ยวข้อง: power , force , might
ตัวอย่างประโยค: การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน