พละ

ภาษาอังกฤษ


n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , แรง , พละกำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: power , force
ตัวอย่างประโยค: คนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงและพอใจที่แก้ปัญหาด้วยการใช้พละ หากได้แสดงบทผู้ร้ายในละครหรือภาพยนตร์ก็จะทำได้ดี
n physical education
คำอธิบาย: วิชาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
หน่วยนับ: วิชา
ความหมายเหมือนกับ: พลศึกษา , วิชาพละ , วิชาพละศึกษา
ตัวอย่างประโยค: เด็กผู้ชายมักชอบเรียนวิชาพละมากกว่าเด็กผู้หญิง