พลฯ

ภาษาอังกฤษ


n private
ความหมายเหมือนกับ: พลทหาร