พลวง

ภาษาอังกฤษ


n large timber tree
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพลวง
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ที่พบในไร่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไปได้แก่ พลวง กระบก จามจุรี เต็ง มะขาม และแดง
n antimony
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ 630.5 ํซ. มีสมบัติพิเศษคือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
ความหมายเหมือนกับ: แร่พลวง
ตัวอย่างประโยค: พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง เป็นพระปิดตาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

คำที่มี "พลวง" ในคำ


ภาพลวงตา n illusion
คำอธิบาย: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งลวงตา , ภาพลวง , ภาพหลอน
คำตรงข้าม: ภาพจริง , ความเป็นจริง , ความจริง
ตัวอย่างประโยค: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่

ภาพลวง n illusion
คำอธิบาย: ความนึกคิดในสมองที่หลงคิดว่าเป็นจริงทั้งๆ ที่เป็นสิ่งไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: ภาพลวงตา , สิ่งลวงตา , ภาพหลอน
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะวาดภาพลวงจากอดีตที่สวยงามเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อบกพร่องในปัจจุบัน

ภาพลวงตา n mirage
คำอธิบาย: ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ตัวอย่างประโยค: ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่

ต้นพลวง n large timber tree

แร่พลวง n antimonyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top