พลทหาร

ภาษาอังกฤษ


n private (soldier)
คำอธิบาย: ทหารระดับต่ำสุด
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ไมยราพเคยแปลงกายเป็นวานรเข้ามาเดินปะปนกับพลทหารของพระราม