พฤษภาคม

ภาษาอังกฤษ


n May
คำอธิบาย: ชื่อเดือนที่ 5 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน
หน่วยนับ: เดือน
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนจะทราบผลสอบในเดือนพฤษภาคม