พฤติกรรม

ภาษาอังกฤษ


n behaviour
คำอธิบาย: การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติ
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct , action , demeanor
ตัวอย่างประโยค: คนใกล้ชิดของหมอเปรม 2 คน เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย

คำที่มี "พฤติกรรม" ในคำ


พฤติกรรมเบี่ยงเบน n deviant behavior
คำอธิบาย: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: นิสัยเบี่ยงเบน
ตัวอย่างประโยค: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า

พฤติกรรมนิยม n behaviorism
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงแรกๆ ที่เขาเรียนจิตวิทยา เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยม และประสบการณ์นิยม

พฤติกรรมบำบัด n behavior therapy
ตัวอย่างประโยค: การรักษาด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด เป็นการรักษาที่มุ่งเปลี่ยนแปลงอาการที่สำคัญ

พฤติกรรมร่วม n collective behaviour

พฤติกรรมศาสตร์ n behavioral science
คำอธิบาย: วิชาที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรม
ตัวอย่างประโยค: ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชีวประสาท และพฤติกรรมศาสตร์ชี้ชัดว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่โอกาสของการพัฒนาสมอง เป็นไปได้เร็วกว่าช่วงอื่น

พฤติกรรมผู้บริโภค n consumer behaviour

แสดงพฤติกรรม v conduct
ความหมายเหมือนกับ: แสดงกริยา

ปรับพฤติกรรม v adjust (oneself)
ความหมายเหมือนกับ: ปรับนิสัยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top