พร้อมพรั่ง

ภาษาอังกฤษ


adv completely
คำอธิบาย: รวมอยู่มากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: พรั่งพร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: all present , all ready
ตัวอย่างประโยค: ในงานวันนี้มีดารานักร้อง นักแสดงมากันอย่างพร้อมพรั่ง