พร้อมทั้ง

ภาษาอังกฤษ


conj together with
คำอธิบาย: กับ
ความหมายเหมือนกับ: และ , พร้อมด้วย , พร้อมกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: along with , be in accompany with
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย