พร้อม

ภาษาอังกฤษ


v be ready
ความหมายเหมือนกับ: เสร็จ , เรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be prepared , be finished , be complete
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออบให้ผิวด้านหน้าให้เรียบสนิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่า เราได้วัตถุดิบที่พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มรูปร่างแผ่นดิสก์
adv at the same time
คำอธิบาย: ในเวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: simultaneously , concurrently , together
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน

คำที่มี "พร้อม" ในคำ


พร้อมพร้อ v look shabby
คำอธิบาย: ไม่งดงาม
ความหมายเหมือนกับ: ซอมซ่อ
ตัวอย่างประโยค: ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก

พร้อมกัน adv at the same time
คำอธิบาย: ในเวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อม
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วไปเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมกันให้ได้ผลออกมาดีพร้อมกัน

พร้อมกันนี้ adv at the same time
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลาเดียวกันนี้
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมสิ่งของเพื่อแจกให้กับผู้ป่วยด้วย

พร้อมกับ conj together with
ความหมายเหมือนกับ: กับ , พร้อมด้วย , พร้อมทั้ง
ตัวอย่างประโยค: เขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จในการเรียน

พร้อมใจ v conjoin
คำอธิบาย: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมใจ , ร่วมกัน , พร้อมเพรียง
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนพร้อมใจกันบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายแก่ในหลวง

พร้อมด้วย conj together with
ความหมายเหมือนกับ: กับ , พร้อม , พร้อมกับ , พร้อมทั้ง
ตัวอย่างประโยค: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์

พร้อมทั้ง conj together with
คำอธิบาย: กับ
ความหมายเหมือนกับ: และ , พร้อมด้วย , พร้อมกับ
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย

พร้อมพร้อ adj shabby
คำอธิบาย: ที่ไม่งดงาม
ความหมายเหมือนกับ: ซอมซ่อ
ตัวอย่างประโยค: หน้าประตูบ้านมีขอทานใส่เสื้อผ้าพร้อมพร้อมาขอทานทุกวัน

พร้อมพรัก adv completely
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมเพรียง , พรักพร้อม
ตัวอย่างประโยค: หากเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้วก็จะเกิดความเข้าใจกันอย่างแท้จริง

พร้อมพรั่ง adv completely
คำอธิบาย: รวมอยู่มากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: พรั่งพร้อม
ตัวอย่างประโยค: ในงานวันนี้มีดารานักร้อง นักแสดงมากันอย่างพร้อมพรั่ง

พร้อมเพรียง adv all together
ความหมายเหมือนกับ: ครบถ้วน
ตัวอย่างประโยค: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียงซึ่งคงได้ข้อสรุปว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้

พร้อมมูล adv completely
คำอธิบาย: มีครบทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์ , ครบถ้วน , ครบครัน
ตัวอย่างประโยค: ในแผนงานติดตั้งระบบจะต้องมีรายละเอียดการจัดตั้งแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างพร้อมมูล

พร้อมสรรพ adv completely
คำอธิบาย: ครบทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมมูล , พร้อม
คำตรงข้าม: ขาดเหลือ , ขาด
ตัวอย่างประโยค: สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กองทัพบกแสตนด์บายเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมสรรพสามารถเป็น แม่ข่าย ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้ทันที

พร้อมหน้า adv all together
คำอธิบาย: รวมอยู่เป็นจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมหน้าพร้อมตา
ตัวอย่างประโยค: เขากลับมาที่บ้านซึ่งมีลูกหลานและลูกสะใภ้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่อย่างพร้อมหน้า

พร้อมหน้าพร้อมตา adv all present
คำอธิบาย: รวมอยู่เป็นจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมหน้า
ตัวอย่างประโยค: อีกสิบปีข้างหน้าเราอาจจะไม่รู้จักบ้านที่สมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้ก็ได้

พร้อมๆ กัน adv at the same time
คำอธิบาย: ณ เวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน , ควบคู่กัน
ตัวอย่างประโยค: การส่งเคเบิลทีวีสามารถส่งรายการโทรทัศน์ได้พร้อมๆ กันหลายช่องโดยใช้สายส่งเพียงเส้นเดียว

พร้อมด้วยกายและใจ adv body and mind
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งกายและจิตใจ

พร้อมใจกัน v be united in action and spirit
ความหมายเหมือนกับ: ช่วยกัน

พร้อมกันไป adv while

มีคุณสมบัติดีพร้อม v qualified
คำอธิบาย: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้

ความพร้อม n readiness
คำอธิบาย: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
ตัวอย่างประโยค: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

เพียบพร้อม adj well-heeled
คำอธิบาย: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สมบูรณ์ , มั่งคั่ง , พรั่งพร้อม
ตัวอย่างประโยค: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่

ความพร้อมเพรียงกัน n harmony
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , การร่วมแรงร่วมใจ
ตัวอย่างประโยค: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ

เพียบพร้อม v be fully equipped with
คำอธิบาย: มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: สมบูรณ์ , พรั่งพร้อม
ตัวอย่างประโยค: ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

งามพร้อม v be extremely beautiful
คำอธิบาย: งามจนหาที่ติไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: งามสรรพ
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากให้ลูกสาวของเขาเติบโตเป็นหญิงสาวที่งามพร้อมเช่นนี้

พรักพร้อม v complete
คำอธิบาย: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมพรัก
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม

พรักพร้อม adv readily
คำอธิบาย: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมพรัก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพลเมืองของเรามีความรู้พรักพร้อมเมื่อใด ข้าพเจ้าจะรีบปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระชนกนาถทันที

พรั่งพร้อม v complete
คำอธิบาย: รวมอยู่มากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: เพียบพร้อม , พร้อมพรั่ง
ตัวอย่างประโยค: ภายในรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน

พรั่งพร้อม adv in mass
คำอธิบาย: รวมอยู่มากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: เพียบพร้อม , พร้อมพรั่ง
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ห้างสรรพสินค้านี้นี้จะเล็กแต่ก็มีทุกสิ่งพรั่งพร้อมให้เลือกซื้อ

โดยพร้อมเพรียง adv together
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนมารวมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวง

เตรียมพร้อม v be ready
คำอธิบาย: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
ตัวอย่างประโยค: ชายไทยอายุ 21 ปีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ

การเตรียมพร้อม n preparation
คำอธิบาย: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
ตัวอย่างประโยค: นักเรียน นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อม

ความพร้อมเพรียง n unanimity
ความหมายเหมือนกับ: ความพร้อมเพรียงกัน
ตัวอย่างประโยค: ทหารมาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม

ความพรั่งพร้อม n completeness
ความหมายเหมือนกับ: ความเพียบพร้อม , ความพร้อมพรั่ง
ตัวอย่างประโยค: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์

ความเพียบพร้อม n completeness
ความหมายเหมือนกับ: ความพรั่งพร้อม , ความสมบูรณ์ , ความอุดมสมบูรณ์
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน , ความฝืดเคือง

ความยินยอมพร้อมใจ n consent
ความหมายเหมือนกับ: ความยินยอม
คำตรงข้าม: ความดื้อ , ความดื้อรั้น
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย

ดีพร้อม v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจากข้อเสีย , สมบูรณ์

ความพร้อมใจ n willingness
ความหมายเหมือนกับ: ความเต็มใจ
คำตรงข้าม: การบังคับ

ความพร้อมพรั่ง n completeness
ความหมายเหมือนกับ: ความเพียบพร้อม

ยินยอมพร้อมใจ v agree
ความหมายเหมือนกับ: ยินยอม , เห็นด้วย , ยอมรับ
คำตรงข้าม: ปฏิเสธค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top