พร้อง

ภาษาอังกฤษ


v call
ความหมายเหมือนกับ: ร้อง , ร้องเรียก , พร้องเพรียก
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีใจกว้างย่อมพร้องเพรียกเพื่อนฝูงมาร่วมวงสุราอาหาร