พร่ำบ่น

ภาษาอังกฤษ


v grumble
คำอธิบาย: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: พูดพร่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: complain , gripe , grouch , bleat , carp , whine
ตัวอย่างประโยค: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ