พร่า

ภาษาอังกฤษ


v blur
คำอธิบาย: กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: มัว , เลือน , สลัว , จาง , พร่าเลือน
คำที่เกี่ยวข้อง: dazzle
คำตรงข้าม: ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้ถนนใหญ่พร่าเลือนด้วยสายฝน
v destroy
คำอธิบาย: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ruin
ตัวอย่างประโยค: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน