พร่อง

ภาษาอังกฤษ


v be depleted
คำอธิบาย: ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป
ความหมายเหมือนกับ: ขาด , ร่อยหรอ
คำที่เกี่ยวข้อง: be decreased , be diminished , be partly consumed
คำตรงข้าม: เต็ม , ครบ , บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ครูจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด