พรู

ภาษาอังกฤษ


v flock
คำอธิบาย: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: กรู , พรั่งพรู
คำที่เกี่ยวข้อง: throng , crowd , swarm
ตัวอย่างประโยค: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน
adv pouringly
คำอธิบาย: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: พรั่งพรู
คำที่เกี่ยวข้อง: gushingly
ตัวอย่างประโยค: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด
adv pouringly
คำอธิบาย: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: พรั่งพรู
คำที่เกี่ยวข้อง: gushingly
ตัวอย่างประโยค: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด