พรึบพรับ

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
คำอธิบาย: เต็มไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: พรึบ
คำที่เกี่ยวข้อง: quickly , swiftly
ตัวอย่างประโยค: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ