พรึบ

ภาษาอังกฤษ


v altogether
คำอธิบาย: เต็มไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: พร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: with one accord , in strength
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี
adv suddenly
ความหมายเหมือนกับ: ทันทีทันใด , เร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: quickly , swiftly , all at once
ตัวอย่างประโยค: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว