พริ้งพราย

ภาษาอังกฤษ


v be graceful
คำอธิบาย: งามลออ
ความหมายเหมือนกับ: พริ้งเพรา , พริ้มพราย
คำที่เกี่ยวข้อง: be pretty , be elegant , be beautiful , be nice-looking
คำตรงข้าม: ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้เธอจะอายุ 40 แล้ว แต่ก็ยังพริ้งพรายไม่เปลี่ยน