พริกแกว

ภาษาอังกฤษ


n guinea-pepper
คำที่เกี่ยวข้อง: bird-chilli