พริกเทศ

ภาษาอังกฤษ


n imported dried spur-pepper
คำอธิบาย: พริกแห้งเม็ดยาวมาจากต่างประเทศ
หน่วยนับ: เม็ด
ตัวอย่างประโยค: แกงเผ็ดนี้ถ้าได้พริกเทศมาแกล้มคงจะดีไม่น้อย