พรำๆ

ภาษาอังกฤษ


adv lightly
คำอธิบาย: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: ปรอย , ปรอยๆ , พรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: gently , slightly , softly
ตัวอย่างประโยค: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ