พราหมณ์หญิง

ภาษาอังกฤษ


n female Brahmin
ความหมายเหมือนกับ: นางพราหมณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: Brahmanee , Brahmin woman