พราว

ภาษาอังกฤษ


adj dazzling
คำอธิบาย: ที่มากมาย
ความหมายเหมือนกับ: แพรวพราว , แวววาว , พราวแพรว
คำที่เกี่ยวข้อง: glittering , sparkling
ตัวอย่างประโยค: แสงพราวของดวงดาวทำให้เธอมองแล้วเพลิน
adv dazzling
คำอธิบาย: อย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: แพรวพราว , แวววาว , พราวแพรว
คำที่เกี่ยวข้อง: glittering
ตัวอย่างประโยค: ดวงดาวบนท้องฟ้าส่งแสงพราวมองเห็นชัดบนแผ่นฟ้าสีดำสนิท
v dazzle
คำอธิบาย: มีมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: แพรวพราว , แวววาว , พราวแพรว
คำที่เกี่ยวข้อง: glitter
ตัวอย่างประโยค: ดวงหน้าของหญิงสาวพราวไปด้วยหยดน้ำ