พราย

ภาษาอังกฤษ


n ghost
คำอธิบาย: ผีจำพวกหนึ่ง (มักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลม)
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: ผีพราย , นางพราย
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit
ตัวอย่างประโยค: ว่ากันว่าตาเรืองมีนางพรายตานีเป็นเมียและมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวก้นบาตรพระ