พราน

ภาษาอังกฤษ


n hunter
คำอธิบาย: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายพราน
ตัวอย่างประโยค: พรานตามสาบเสือไปจนถึงถ้ำของมัน