พรั่นใจ

ภาษาอังกฤษ


v be apprehensive
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , กริ่งเกรง , หวั่นกลัว , หวาดหวั่น , หวั่นหวาด , พรั่น , พรั่นพรึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be fearful
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , ใจกล้า
v fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดหวั่น , ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง
คำที่เกี่ยวข้อง: dread , be frightened , be afraid of , be fearful , be in dread of
คำตรงข้าม: กล้าหาญ , กล้าสู้
v feel bashful
ความหมายเหมือนกับ: สะทกสะท้าน , กระดาก , ขวยเขิน , ขี้อาย , กระดากอาย , เหนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: be abashed , lose self-confidence , lose courage , be nervous , be embarrassed , take fright
v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: หวาดหวั่น , ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , fear
v be flurried
ความหมายเหมือนกับ: เก้อเขิน , สะทกสะท้าน , หวั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be abashed , fearful or timid , be flabbergasted
คำตรงข้าม: มั่นใจ