พรั่นพรึง

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: รู้สึกหวั่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , กลัว , หวาดหวั่น , พรั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , be frightened , be scared , be terrified
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหนักหนาจนบางคนพรั่นพรึง