พรั่นพรึง

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: รู้สึกหวั่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: หวั่น , กลัว , หวาดหวั่น , พรั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , be frightened , be scared , be terrified
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหนักหนาจนบางคนพรั่นพรึง

คำที่มี "พรั่นพรึง" ในคำ


ประหวั่นพรั่นพรึง v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: หวาดหวั่น , ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง , พรั่นใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยประหวั่นพรั่นพรึงใคร

น่าพรั่นพรึง adj dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , น่าขนลุก , สยองขวัญ , น่าขนพองสยองเกล้า

น่าพรั่นพรึง v be dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , น่าขนลุก , สยองขวัญ , น่าขนพองสยองเกล้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top